MaQ

Projects
Contact

Contact

+381 63 103 22 00
maq112@gmail.com


Sign in
Web
 
>>
 
 
Neki od sajtova :

Promo design - Diplomski radovi studenta dizajna 
Fox model  - modna agencija
Clear Cut Films- video produkcija
Organizacija M-art - stari sajt novi u pripremi
Mepolis Med - sajt u pripremi. Domaći proizvodjač meda.
Kesler transport - sajt u pripremi
Merry Gospel Hor 
CEIR - Centar za Empirijska Istraživanja Religije
Kafana Fest - Sajt koji je ugašen


FOX model

   Pozvan sam da redizajniram postojeći sajt, a moj predlog je bio da se napravi CMS koji bi olakšao održavanje klijentu i zaposlenima.

   Analizom stanja sajta i poslovanja klijenta, napravljen je interfejs kataloga modela pomoću koga se upravlja slikama koje su za javni deo sajta, slika za slanje ponuda. Takođe je napravljen panel gde se evidentira trenutna angažovanost modela, a ubrzo smo uvideli da postojeće podatke mera modela (visina, konfekcijski broj...) možemo upotrebiti za sortiranje prema potrebama kastinga.

   CMS je u upotrebi od 2010. godine, rađena su razna proširenja mogućnosti, koja su proistekla iz korišćenja sistema.

Merry Gospel Choir


   Zvanični sajt Merry Gospel Hora, iz Beograda koji je nastao 2001. godine.

Led
 
>>
 
 

Led projekti se rade po potrebi, za dekorativno / ambijentalno osvetljenje prostora, dvorišta, kancelarija, stambenih zgrada... .. ...
...

Electro
 
>>
 
 Internet of Things (IoT), je koncept povezivanja elektronskih i ne elektronskih uređaja u mrežu koju je moguće kontrolisati putem savremenih pametnih uređaja i računara, kao i daljinski, preko interneta. 

Arduino i slični mikrokontroleri se upotrebljavaju za realizaciju daljinske kotrole, ili precizne samostalne kontrole sistema.

U planu škola Arduina.   Projekti2020 - 2021   BIZERBA partner     Tokom perioda rada u firmi Sun&Dun.a.v. kao IT developer, primarno sam pisao stand-alone aplikacije, u NodeJS, i C++, za Electron platformu. Takođe sam bio uključen i u realizaciju harware rešenja, kao i dizajna interface-a za potrebe retail vaga.

    Interesantni projekti: 
 

    SuperSmart
     Pametan sistem kupovine, artikli se skeniraju telefonom i na kraju cela korpa se izmeri, i po težini se potvrđuje sadržaj korpe. Testirali smo i asistirali dok je AI učio naše lokalne proizvode. 


    Yiris Solutions
     Pametan sistem kupovine, artikli se skeniraju telefonom i na kraju cela korpa se izmeri, i po težini se potvrđuje sadržaj korpe. Testirali smo i asistirali dok je AI učio naše lokalne proizvode. 


   

 
   


Aplikacija za Bizerba iS20 vage 

    Vaga iS20 je opremljena vizuelnom signalizacijom koja olakšava i ubrzava merenje, prikazivanjem da li je vrednost merenja u okviru izabrane tolrancije, iznad ili ispod. 

    Uloga aplikacije koju sam razvijao je ubrzanje proces izmene parametara jedne ili više vaga u mreži. Aplikacija omogućava kreiranje predefinisanih ciljanih mera, tolerancija kao i težina ambalaže, i kada se inicijalno kreiraju, zadavanje zadataka vagama u mreži se postiže klikom na dugme. 


    Konkretno, aplikacija je implementirana u industriji mesa "Đurđević". Zbog uslova visoke vlage, aplikacija je izolovana u sopstveno kućište, u kome je RaspberyPi. Celom sistemu se pristupa preko wifi rutera u kućištu. Izolovani sistem ne opterećuje mrežu i infrastrukturu klijenta, ali je moguće povezivanje za potrebe prikupljanja statističkih podataka.


Snikak upotrebe aplikacije. 
 

Interfon open preko wifi 

    Slanje signala za otvaranje vrata interfonu, preko wifi interfejsa dostupnog unošenjem IP adrese na bilo kom uređaju povezanom na lokalni wifi.  X