STIN ORA
Logopedski Kabinet
Logopedic Cabinet

Naslov 1
Mi smo mali privatni, logopedsko-defektološki, edukativni centar. Naše višegodišnje iskustvo i znanje koristimo kroz kreativan rad kako sa decom tako i sa odraslima.

Bavimo se prevencijom, detekcijom, dijagnostikom, habilitaciono-rehabilitacionim tretmanima dece i odraslih sa govorno-jezičkim poremećajima.

Koristimo potencijal osobe da bi se u radu sa svojim terapeutom osećali uspešnim. Ovo postižemo upotrebom različitih tehnika koje dodatno stimulišu i potpomažu rehabilitaciju (bal-A-Vis-X; audiblox, Barton reading spelling system; DTTC metoda rada sa verbalnom govornom apraksijom), a za neke smo posebno edukovani i licencirani (HANEN metodologija za program IT TAKES TWO TO TALK, ALGO model učenja čitanja).

Naš cilj je i ime našeg centra STIN ORA, što znači “na vreme”, jer je ono presudno za uspešan ishod tretmana.


Branka Papulić-Perišićdipl. Defektolog-Logoped

Svetlana Jevtićdipl.Defektolog-Logoped


Mi smo mali privatni, logopedsko-defektološki edukativni centar. Naše višegodišnje iskustvo i znanje koristimo kroz kreativan rad kako sa decom tako i sa odraslima.

Bavimo se prevencijom, detekcijom, dijagnostikom, habilitaciono-rehabilitacionim tretmanima dece i odraslih sa govorno-jezičkim poremećajima.

Koristimo potencijal osobe da bi se u radu sa svojim terapeutom osećali uspešnim. Ovo postižemo upotrebom različitih tehnika koje dodatno stimulišu i potpomažu rehabilitaciju (bal-A-Vis-X; audiblox, Barton reading spelling system; DTTC metoda rada sa verbalnom govornom apraksijom), a za neke smo posebno edukovani i licencirani (HANEN metodologija za program IT TAKES TWO TO TALK, ALGO model učenja čitanja).

Naš cilj je i ime našeg centra STIN ORA, što znači “na vreme”, jer je ono presudno za uspešan ishod tretmana.


Branka Papulić-Perišićdipl. Defektolog-Logoped

Svetlana JevticlogopedAdresa

Radnim danima od 8 - 20h
Samjuela Beketa 20d
064/1554775

Vaš Terapeut

Diplomirani Defektolog - logoped
Branka Papulić-Perišić