STIN ORA
Logopedski Kabinet
Logopedic Cabinet

Dijagnostičke procedure:
Diagnostic procedures:logopedski skrining se sprovodi kvalitativnim skalama koje prate opšte miljokaze govorno-jezičkog razvoja, motornog razvoja i psiho-fizičkog razvoja dece određenog uzrasta. Opservacijom ponašanja i spontane jezičke aktivnosti.

- logopedska procena i testiranje govorno-jezičkog razvoja se vrši pomoću više baterija testova kojima i kvantitativno određujemo eventualno odstupanje u komunikativnim sposobnostima očekivanim za određeni kalendarski uzrast dece. 
Kod odraslih, kod kojih se nakon trauma glave, moždanih insulta ili patoloških promena na mozgu javlja potreba za obnovom govorno-jezičke sposobnosti,takođe testiramo govorne mogućnosti i jezičku sposobnost. (Reynell skala govorno-jezičkog razvoja RDLSii; Trog.2; BDAE).psihološku procenu vrši psiholog kroz psihološke, standardizovane testove, kroz intervju sa roditeljima i detetom, opservacijom. Time logoped ili defektolog dobija podršku, a sam tok tretmana i pristup je bolje isplaniran i usmeren ka cilju.

sistematski pregledi za upis dece u osnovne škole, srednje škole i fakultete

logopedski skrining se sprovodi kvalitativnim skalama koje prate opšte miljokaze govorno-jezičkog razvoja, motornog razvoja i psiho-fizičkog razvoja dece određenog uzrasta. Opservacijom ponašanja i spontane jezičke aktivnosti.

logopedska procena i testiranje govorno-jezičkog razvoja se vrši pomoću više baterija testova kojima i kvantitativno određujemo eventualno odstupanje u komunikativnim sposobnostima očekivanim za određeni kalendarski uzrast dece. Kod odraslih, kod kojih se nakon trauma glave, moždanih insulta ili patoloških promena na mozgu javlja potreba za obnovom govorno-jezičke sposobnosti,takođe testiramo govorne mogućnosti i jezičku sposobnost. (Reynell skala govorno-jezičkog razvoja RDLSii; Trog.2; BDAE).psihološku procenu vrši psiholog kroz psihološke, standardizovane testove, kroz intervju sa roditeljima i detetom, opservacijom. Time logoped ili defektolog dobija podršku, a sam tok tretmana i pristup je bolje isplaniran i usmeren ka cilju.

sistematski pregledi za upis dece u osnovne škole, srednje škole i fakultete
Adresa

Radnim danima od 8 - 20h
Samjuela Beketa 20d
064/1554775

Vaš Terapeut

Diplomirani Defektolog - logoped
Branka Papulić-Perišić