STIN ORA
Logopedski Kabinet
Logopedic Cabinet

Sredstva za rad:
Equipment:


Novine u sredstvima za rad
Mobilić je mobilna aplikacija za digitalno procesiranje govora uz preko 20 programa koji obradjuju zvuk, tu je mnoštvo multimedijalnih sadržaja, kartica i zadataka koji koriste tekst, ilustraciju, audio i video zapis.

Link ka aplikaciji Mobilić

Razvijan od logopeda za logopede u svakodnevnom radu za 
-korekciju izgovora
-razvojnu disfaziju
-mucanje
-disleksiju
-afaziju
-progovaranje
-disfoniju


Naš materijal je raznovrstan, a sredstva uvek u skladu sa najnovijim naučnim i praktičnim potrebama. 
Materijal je primenjiv u individualnom radu ili radu na daljinu, u zavisnosti od situacije i potrebe klijenta.Novine u sredstvima za rad
Mobilić je mobilna aplikacija za digitalno procesiranje govora uz preko 20 programa koji obradjuju zvuk, tu je mnoštvo multimedijalnih sadržaja, kartica i zadataka koji koriste tekst, ilustraciju, audio i video zapis.

Link ka aplikaciji Mobilić

Razvijan od logopeda za logopede u svakodnevnom radu za 
-korekciju izgovora
-razvojnu disfaziju
-mucanje
-disleksiju
-afaziju
-progovaranje
-disfoniju


Naš materijal je raznovrstan, a sredstva uvek u skladu sa najnovijim naučnim i praktičnim potrebama. 
Matreijal je primenjiv u individualnom radu ili radu na daljinu, u zavisnosti od situacije i potrebe klijenta.Adresa

Radnim danima od 8 - 20h
Samjuela Beketa 20d
064/1554775

Vaš Terapeut

Diplomirani Defektolog - logoped
Branka Papulić-Perišić